Advies en Begeleiding

Voor samenhang tussen mens, management en organisatie

eM2 is ervan overtuigd dat het succes van een onderneming wordt bepaald door twee factoren:

  • De kwaliteit, de inzet en de arbeidssatisfactie van medewerkers, management en directie
  • De wijze waarop de onderneming georganiseerd is

eM2 biedt u doelgerichte ondersteuning bij vraagstukken op gebied van Personeel en Organisatie. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het opzetten van een effectief en verantwoord personeelsbeleid, het uitvoeren van afgebakende projecten, het opzetten van een beoordelingssystematiek , scholingsplannen. Maar ook aan diverse individuele (loopbaan)begeleidingsprogramma’s voor uw medewerkers.

Samen met u investeren we in mens en organisatie