Beëindigingsovereenkomst

De beëindingsovereenkomst

Sinds enige jaren is de werkeloosheidswet gewijzigd. Ook als de werknemer instemt met het ontslag ontvangt hij een ww-uitkering. Gebruikelijk is dat hiertoe een beëindigingsovereenkomst wordt opgesteld. In de overeenkomst wordt vastgelegd dat de werknemer instemt met een ontslag met wederzijds goedvinden. Ook de achtergrond en de voorwaarden die partijen in acht nemen, worden genoemd.

De beëindigingsovereenkomst is altijd maatwerk. eM2 onderzoekt samen met u het (ontslag)probleem, bespreekt de voorwaarden waaronder u het ontslag wilt realiseren en stelt voor u een overeenkomst op. Een overeenkomst betekent dat beide partijen akkoord moeten gaan. De procesgang om tot een akkoord te komen is daarbij zeer belangrijk.

Waarom een beëindigingregeling aanbieden.

Als er sprake is van gedwongen ontslagen bij een reorganisatie adviseren wij een Sociaal Plan op te stellen. Deze term klinkt gewichtiger dan het is. Bij een - relatief - kleine reorganisatie kan een sociaal plan bestaan uit een "normaal" beëindigingvoorstel.

Met een beëindigingregeling kan:

  • De werkgever zijn sociale gezicht laten zien en de werknemers die hun baan zullen verliezen (deels) financieel compenseren.
  • De werkgever het hele reorganisatieproces een stuk soepeler en sneller laten verlopen.
  • Een eventuele procedure kennelijk onredelijk ontslag positief beïnvloeden.

Een beëindigingregeling bij een kleine organisatie

Als bij de werkgever het spreekwoordelijke water aan de lippen staat. De orderportefeuille zo goed als leeg is. Financiële reserves er eigenlijk niet meer zijn. De dienstverbanden liever vandaag dan morgen beëindigd moeten worden. Maar snel en goedkoop is niet altijd zonder meer mogelijk. Wat te doen?

eM2 vraagt zich samen met u af: Kunnen we ergens geld vinden voor de reorganisatie?

Kunnen we geld vinden in de loonkosten?

Met een beëindigingsovereenkomst maken we het tijdpad meestal korter. Als we promoten en ervoor zorgen dat de voor ontslag voorgedragen medewerkers op zo kort mogelijke termijn een andere baan vinden en zelf ontslag nemen, vervallen de loonkosten voor de opzegtermijn. De loonkosten van de opzegtermijn kunnen dan (geheel of gedeeltelijk) ten goede komen aan de werknemer.

En daarbij…… Een aanbod formuleren dat betaalbaar is voor een werkgever in nood.

  • Hulp en regelingen aanbieden om het solliciteren te vergemakkelijken.
  • Ontbindingsvergoedingen uitkeren in maandelijkse termijnen of als een suppletieregeling.
  • Zoeken naar combinatieregelingen met bijv. vroegpensioen.

Het streven moet zijn: Besparing op de kosten zo mogelijk gebruiken voor een bescheiden financiële regeling?

We geven er de voorkeur aan samen met werkgever een budget vast te stellen dat ter beschikking is. Dit verduidelijken we aan de medewerkers. En uit het beschikbare budget gaan we evenredig verdelen. Het budget kan beïnvloed worden door bovengenoemde activiteiten te gebruiken of in overleg vast te stellen welk extra budget er wel vrijgemaakt kan worden.