Ontslag | Algemeen

Als werkgever kunt u kiezen uit 3 procedures:

Ontslagvergunning aanvragen bij het UWV- werkbedrijf:

U geeft aan om welke reden u ontslag aanvraagt en waarom u deze personen voordraagt voor ontslag. UWV zal beoordelen of deze reden terecht is en of u de juiste personen hebt voorgedragen. De werknemer krijgt altijd de mogelijkheid bezwaar in te dienen tegen de ontslagaanvraag. Een UWV-procedure kent geen ontslagvergoedingen toe. Werknemer is zeker van zijn WW-uitkering.

Kantonrechter:

De werkgever dient een schriftelijk ontslagverzoek in bij de kantonrechter. De werknemer krijgt dit verzoek doorgestuurd met het verzoek een verweerschrift in te dienen. De kantonrechter zal vervolgens het ontslag mondeling behandelen. Wanneer er geen overeenstemming bereikt wordt, zal de kantonrechter een uitspraak doen. In de uitspraak zal ook blijken of de werkgever een financiële vergoeding moet betalen. Bekend onder de kantonrechtersformule. Werknemer is zeker van zijn WW-uitkering.

Wederzijds goedvinden:

Als werkgever en werknemer uitdrukkelijk akkoord gaan met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst , is er sprake van een beëindiging met wederzijds goedvinden. Partijen stellen een schriftelijke beëindigingsovereenkomst. Met deze overeenkomst heeft de (ex)werknemer recht op een WW-uitkering, mits op WW-veilige wijze opgesteld.

eM2 kan u in alle procedures deskundig ondersteunen.