Personeelsvragen in tijden van Recessie

Dalende omzetten, dalende marges, rode cijfers zijn momenteel vaak voorkomende problemen.

Maandenlang is er intern naar diverse oplossingen gezocht:

 • Uw concurrentiepositie en de prijs/kwaliteitverhouding is tegen het licht gehouden.
 • De calculatie- en offerteprocedures zijn vernieuwd en aangescherpt.
 • Extra aandacht / inzet voor het werven van nieuwe opdrachten.
 • Alle vormen van klantencontacten zijn nader bekeken en gerevitaliseerd.
 • De interne organisatie en de werkprocessen zijn onder de loep gelegd.
 • Het vet is uit uw interne organisatie weggenomen.
 • Er is afscheid genomen van tijdelijke krachten en inleenkrachten.

U ontkomt niet aan verder ingrijpen in de personeelskosten. Menselijk, organisatorisch, juridisch en financieel een groot probleem.

Welke mogelijkheden kunt u overwegen?

 • Bepaalde afdelingen sluiten en afscheid nemen van de werknemers aldaar.
 • Afdelingen samenvoegen en de boventalligheid binnen de nieuwe afdeling vaststellen.
 • Binnen iedere functiegroep één of meerdere medewerkers ontslaan.
 • Per werknemer bekijken wat de toegevoegde waarde is aan de onderneming en op basis daarvan besluiten nemen om afscheid te nemen op individueel niveau.
 • Een reorganisatieplan opstellen, de personeelsreductie aangeven en de medewerkers die zelf aangeven te willen vertrekken daartoe de kans bieden.
 • Aan iedereen een salarisoffer vragen.

Hoe kan eM2 u hierbij ondersteunen?

Elke methode die u kiest vraagt een specialistische aanpak met een in te schatten prijskaartje. eM2 helpt u bij het kiezen van de meest geschikte aanpak en biedt volledige en vakkundige ondersteuning. Zoals:

 • Reorganisatieplannen opstellen met ontslagtoestemmingen van het UWV-werkbedrijf.
 • Individuele beëindigings- / vaststellingsovereenkomsten.
 • Individuele ontslagaanvragen via de kantonrechter.