Re-integratie tweede spoor

Als je vanwege arbeidsongeschiktheid je loopbaan moet veranderen

 • Een nieuwe baan die bij je past

 • In eerste instantie zul je zo snel mogelijk weer in je oude functie aan de slag willen. Lukt dat niet, dan zul je op zoek moeten naar een andere baan. die bij je past.

 • Wat is re-integratie 2e spoor

 • Als door arbeidsongeschiktheid de werkhervatting in dezelfde of een andere functie binnen de eigen organisatie niet mogelijk is en de werkgever op een andere afdeling geen plek heeft (1e spoortraject) , dan zullen werknemer en werkgever samen op zoek moeten naar een passende functie bij een andere werkgever. Re-integratie 2e spoor . Extern wordt dan naar een passende plaatsing gezocht en een re-integratiebureau geeft u daarbij de passende ondersteuning.

 • Vervelend, maar niet onoplosbaar

 • Vooral in kleinere organisaties is het vaak moeilijk om ander passend werk te vinden voor de zieke werknemer. De werkgever en werknemer moeten dan op zoek naar een passende werkplek buiten de organisatie. UWV zal ook van de kleinere werkgever eisen dat er serieus is gekeken naar re-integratie zowel binnen als buiten de eigen organisatie.

 • eM2 organiseert re-integratie 2e spoor

 • eM2 ondersteunt werkgever en werknemer. Wij begeleiden de werknemer op professionele en deskundige wijze en besteden veel aandacht aan de individuele begeleiding. Goede intensieve begeleiding geeft inzicht en helpt de juiste keuzes voor de toekomst te maken. Het re-integratietraject is altijd specifiek gericht op de individuele werknemer en zeer resultaatgericht. Door middel van onderzoek, trainingen en coaching bereiden wij de werknemer voor op een nieuwe baan, met passende arbeid.

 • Hoe lang duurt het re-integratietraject 2e spoor?

 • Een tweede spoor re-integratietraject duurt afhankelijk van de situatie en de leeftijd maximaal 12 maanden.

  Het traject re-integratie 2e spoor in fases

  Fase 1: Intake

  De re-integratie 2e spoor start met een intake om: kennis te maken; vertrouwen (wederzijds) te winnen; en te leren omgaan met de situatie. Werknemers willen vaak vasthouden aan het dienstverband bij de huidige werkgever, maar 2e spoor betekent dat ook elders gezocht moet worden. Er is ‘verlies van zekerheid’ die verwerkt moet worden. Daaropvolgend wordt een analyse gemaakt van de situatie. (het opleidingsniveau, de aard van werkzaamheden, het ziektebeeld en de baankansen). Belangrijke aspecten in deze fase: het scheppen van een reëel verwachtingspatroon; vertrouwen geven ; een focus aanbrengen in de zoekrichting ; helpen bij het vormen van een juist en positief zelfbeeld.

  Fase 2: Wensen, capaciteiten en oriëntatie op mogelijkheden

  Loopbaanprofiel

  Door de omstandigheden is het van belang dat betrokkene zich heroriënteert op werk. Vanuit passie, kracht, kwaliteiten en met behulp van enkele diagnostische instrumenten, komen we tot een persoonlijk profiel. Dit profiel geeft een veelzijdig beeld van wie u bent in relatie tot werk en geeft vooral uw wensen voor de toekomst aan. Wanneer iemand een goed beeld heeft van wat hij/zij wil in het toekomstige werk wordt het zoeken eenvoudiger en de zelfpresentatie overtuigender.

  Assessment

  In de assessmentfase stellen we vast:

  • de capaciteiten en competenties
  • de beperkingen fysiek en psychisch
  • het gedrag onder druk/spanning
  • welke baan passend is en hij/zij aankan
  • wat potentiële werkgevers zijn
  Fase 3: Hoe pakken we het aan - Het actieplan

  De gegevens uit 1 en 2 leveren input voor het actieplan. Een voorstel op maat. Samen opgesteld. Het actieplan focust op:

  het effectief benaderen van de arbeidsmarkt

  of

  ondersteuning bij het starten van een eigen onderneming

  Fase 4: Solliciteren en jobhunten

  In de vierde fase van het traject wordt daadwerkelijk gesolliciteerd. Dit gebeurt door een aantal trainingen die één-op-één plaatsvinden:

  • Opstellen motivatiebrief en bouwen van het CV
  • Gespreks- en interviewtraining. Behalve een heldere inhoud, is het belangrijk dat u zich kunt presenteren vanuit uw innerlijke overtuiging, motivatie en enthousiasme.
  • Voorbereiding op sollicitatiegesprekken (wat voor vragen kunt u verwachten, wat zijn goede en minder goede antwoorden, hoe stelt u zich op in het gesprek, etc.)
  • Training in alle vacatureplatforms (Op welke wijze vindt u het beste relevante vacatures.) eM2 zoekt vacatures, maar we verwachten ook van de werknemer een proactieve houding.
  • Netwerkcontacten benutten en uitbouwen.
  Fase 5: Doorlopende begeleiding door vaste coach

  Gedurende het 2e spoortraject heeft de kandidaat een vaste coach vanuit eM2. Deze geeft voortdurende begeleiding met een zeer persoonlijke benadering en is het vaste aanspreekpunt. In persoonlijke gesprekken, maar ook per telefoon en e-mail geven onze coaches antwoord op alle vragen van de werknemer en werkgever.

  Fase 6: Wij houden contact

  In de coaching is het niet alleen de bedoeling om de kandidaat eigenwaarde te geven, aan het werk te krijgen, maar ook om dit alles te behouden. Daarom leveren we ook een goede coaching na de sollicitatieprocedure. Mocht binnen de termijn die aangehouden wordt voor het 2e spoortraject de nieuwe baan toch weer afgebroken worden (bijvoorbeeld in de proeftijd), dan is er de mogelijkheid om de dienstverlening van eM2 opnieuw te starten.