Werving en Selectie | Algemeen

eM2 om werven en selecteren te professionaliseren

eM2 werft en selecteert kandidaten voor een vast dienstverband, meestal op midden en hoger niveau. Wij werven en selecteren op een breed terrein van functies zoals management, marketing, in- en verkoop, administratieve organisatie, financiën, techniek, bedrijfsorganisatie, logistiek en automatisering.

eM2 levert maatwerk. Kosten, tijdspad en de te volgen methodiek, worden vooraf besproken en vastgelegd. eM2 onderhoudt altijd persoonlijk contact en vormt de spil tussen u, uw organisatie en de aangeboden kandidaten.